Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vaanne1q/nieuw.officesupportparkstad.nl/applicatie/controller/frontend/paginaController.php on line 74
Portfolio | Officesupport Parkstad

Portfolio

Op deze pagina vind je werkzaamheden die ik verricht heb. Soms met voorbeelden, soms alleen met tekst. 


Laatste update: 2020-06-17

Productie Registratie Database

Het eerste systeem wat ik heb ontwikkeld is een productie registratie database. Het formulier bevat vragen over de productiegegevens per productielijn en per dienst. Ingevuld wordt onder andere:

- het aantal geproduceerde rollen (op basis van beginrolnummer en eindrolnummer);
- het verbruikt aantal kilogrammen aan grondstof (kilogrammen stand verbruik aan begin en einde van de dienst);
- het aantal draaiuren (urenstand aan begin- en einde van de dienst).

Als het aantal draaiuren onder de 8 komt, is er de mogelijkheid om aan te geven waarom de productielijn geen 8 uur gedraaid heeft. Ook kan aangegeven worden hoeveel kilo grondstoffen als ‘scrap’ verloren is gegaan. Dit aan de hand van verschillende issues (keuzelijst).

De beginstand (van alle onderdelen), aan het begin van een dienst, is automatisch ingevuld. Dit door de laatst ingevulde eindstand (de dienst voorafgaand).

Aan de hand van de ingevulde gegevens zijn er diverse rapporten te bekijken. Dat kan op dag, week, maand of een zelf gekozen periode. Een van deze rapportages betreft een totaaloverzicht per productielijn over de gekozen periode. En een totaal van alle lijnen bij elkaar.

Track & Trace database

Als een pallet gevuld is met de benodigde hoeveelheid product dan wordt een Track & Trace sticker gemaakt. Het palletnummer wordt gemaakt aan de hand van jaartal, maandnummer, productielijn en volgnummer van de maand. Op de sticker staat het product vermeld, de hoeveelheid aan product en het gecreëerde Track & Trace nummer.

Ook hier kun je rapportages uitdraaien. Dit kan per dag, week, maand of gekozen periode (begin- en einddatum). Ook kan er een rapportage gedraaid worden per product of per productielijn. Er is de mogelijkheid om te zoeken op Track & Trace nummer als een pallet bijvoorbeeld terugkomt van een klant. Zo is snel te zien wanneer de pallet geproduceerd is.

Voorraad Database

Hier wordt getoond hoeveel rollen er op voorraad zijn. Dit kan per product, maar ook per productgroep en per locatie. Hierin kan een minimale voorraad worden ingevuld. Aan de hand van de gemiddelde verkoop over het afgelopen kwartaal kan ingezien worden voor hoeveel weken voorraad er nog is. Komt de voorraad onder de minimale voorraad (over 6 weken bijvoorbeeld) dan volgt er een melding.

Met dit voorraadsysteem zie je in een oogopslag je actuele voorraad.

SOC Database

In de SOC wordt de Standard Operating Condition vastgelegd. Per product(groep) wordt ingevuld wat de eisen zijn. De SOC kan uitgeprint worden en kan gecontroleerd worden of alles juist is ingesteld.

Ook is er revisiebeheer. Hierin kunnen revisies met elkaar vergeleken worden. De wijzigingen worden daarin benadrukt.

Productspecificaties

Hierin worden de specificaties van het product vastgelegd.

Ook is er revisiebeheer. Hierin kunnen revisies met elkaar vergeleken worden. De wijzigingen worden daarin benadrukt. Hiervoor is een aparte rapportage.

Quarantaine Database

Als er iets is misgegaan in het productieproces en als dit gecontroleerd moet worden om de oorzaak te vinden kan dit hierin geregistreerd worden. Je geeft hierin op wanneer het gebeurd is, wat het probleem kan zijn en van welke productielijn deze komt. Daarnaast kan aangegeven worden wie de fout ontdekt heeft.

Na onderzoek kan de reden worden ingevuld.

Productie Orders

Bij een productwissel moeten er diverse onderdelen worden vervangen op de productielijn. Er wordt, van tevoren, per product/per lijn ingevuld wat nodig is op deze productielijn. Als het volgende product aangegeven wordt, rolt er een lijst uit met onderdelen die aanwezig moeten zijn. Hierbij wordt aangegeven of deze al op de productielijn liggen of dat deze vervangen moeten worden. Deze informatie is voor de technische dienst.

Ook het productiegedeelte komt aan bod. Zo is te zien welke verpakking gebruikt moet worden, hoeveel rollen er op de pallet moeten en welke grondstoffen er nodig zijn. Ook hier wordt vermeld of dit bij de voorgaande productie ook al gebruikt werd of dat er aanpassingen nodig zijn.

Research and Development database

Als er een nieuw product getest moet worden of aanpassingen aan een product gaan plaatsvinden dan kan dit in de R&D Database worden vermeld. Hierin wordt het doel van de test vermeldt, hoeveel rollen er geproduceerd moeten worden en voor wie de test bedoeld is. Andere mogelijkheden zijn er ook. Ook wordt aangegeven wanneer de deadline is.

Na afloop kunnen de testresultaten geüpload en beschreven worden.

Meer informatie

  • Logo Officesupport Parkstad
  • Locatie: Kerkrade
  • KVK-Nummer: 73467782
  • Telefoon: +31(0)638465589
  • Begrippen